OGŁOSZENIE O WALNYM ZGROMADZENIU


Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z §20 pkt 3-7 statutu zwołuje w trybie zwyczajnym 
Walne Zgromadzenie członków SSP. 

Walne Zgromadzenie będzie się odbywać w dniach 01.02.2022-01.03.2022
z wykorzystaniem komunikacyjnych narzędzi internetowych (forum SSP, mail, ankiety Google).

UWAGA: z uwagi na niską frekwencję Walne Zgromadzenie zostało wydłużone do dnia 31.03.2022 r.

Wszelka sprawozdawczość, raportowanie oraz dyskusja odbywać się będzie w ramach zamkniętej części forum SSP, głosowania odbywać się będą poprzez mail zarejestrowany w bazie członków SSP.
 

Agenda Walnego Zgromadzenia SSP

 1. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia
  (proponowani Przewodniczący: Tomasz Stelmach, Sekretarz: Michał Paczkowski)
  2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2021 (z działalności oraz finansowe)
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i głosowanie nad absolutorium
  6. Wybory nowego Zarządu
  7. Wybory nowej Komisji Rewizyjnej
  8. Wybory nowego Sądu Koleżeńskiego
  9. Uchwała na temat wysokości składki członkowskiej na rok 2022

Cały czas czekamy na Wasze kandydatury do Zarządu.

Przypominamy, że uprawnionymi do głosowania są członkowie zwyczajni, którzy opłacili składkę na rok 2021, pozostali członkowie posiadają głos doradczy.


Serdecznie zapraszamy i liczymy na liczny udział!
Zarząd Stowarzyszenia Sperafishing Poland

Michał Paczkowski
PREZES ZARZĄDU

Tomasz Stelmach
V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Ziomek
CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Janowski
CZŁONEK ZARZĄDUSerdecznie zapraszamy i liczymy na liczny udział!
Zarząd Stowarzyszenia Sperafishing Poland

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

CO NOWEGO...?

05.02.2023
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustanowiło składkę członkowską za rok 2023 w wysokości 180 zł.


25.01.2023
Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Paweł Węglarz, Jakub Krystkowiak, Wojciech Gorajek.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!


KALENDARZ IMPREZ
GŁÓWNI PARTNERZY
PATRONATY MEDIALNE 2021
ZAPRZYJAŹNIONE STRONY